ŚWIETLICE i KLUB MŁODZIEŻOWY
w RZESZOWIE

Świetlica przy ul. Podwisłocze 6 /od 1995 r./
 

Świetlica przy ul. Hoffmanowej 23 /od 2004 r./
 

     W świetlicach, głównie mali lokatorzy bloków, mogą uczyć się rozwijać i bawić w przestrzennych dobrze wyposażonych pokojach. Dzieci od czwartego roku życia do końca szkoły podstawowej  przebywają w świetlicy od godz.13.00 do 18.00. Natomiast młodzież z szkoły średniej po świetlicy uczęszcza na zajęcia do Klubu Młodzieżowego od godz.17.30-21.30.
     Zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku. W tym czasie dzieci i młodzież odrabiają zadania , uczą się, spożywają ciepły posiłek oraz uczestniczą w różnych zajęciach; profilaktycznych, terapeutycznych, reedukacyjnych, plastycznych, sportowych, komputerowych.

     Fundacja  "WZRASTANIE" stara się wdrożyć dzieci i młodzież w praktyki religijne np.; przez udział w nabożeństwach majowych, październikowych, przez uczestnictwo w miesięcznych Mszach św., w codziennej modlitwie przed i po posiłku oraz na zakończenie dnia. Fundacja systematycznie organizuje dla dzieci wypoczynek; zimowiska, półkolonie, rajdy dla młodzieży oraz każdego roku kolonie.  Razem z rodzinami dzieci i młodzież każdego roku uczestniczą w wyjazdach integracyjnych, wycieczkach, spotkaniach np.; Wigilie, Święcone, Dzień Matki, Mikołaj,  Andrzejki.
     Nasza Fundacja to nie tylko struktura organizacyjna, lecz wspólnota osób, które na miarę własnych umiejętności i możliwości pragną służyć dzieciom,  młodzieży i ich rodzicom.

     Potrzeb jak nietrudno dostrzec w otaczającym nas życiu jest wiele. Odpowiadając na nie za główne zadanie stawiamy wielopłaszczyznową pomoc tj. zarówno materialną, opiekuńczo - wychowawczą jak i duchową: we wzrastaniu wewnętrznym i kształtowaniu chrześcijańskiego systemu wartości.

     Od lat tworzymy fundusz stypendialny, z którego pomagamy zdolniejszym dzieciom kształcić się oraz wspieramy rodziny w sytuacjach kryzysowych.

Kontakt

Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”
w Przeworsku, ul. Kasztanowa 1, 37-200 Przeworsk


tel./fax. (16) 642-44-48

email: fundacja@wzrastanie.com.pl

NIP: 795-15-61-960
REGON: 650038953
KRS: 0000065901

Bank Spółdzielczy w Przeworsku; Oddział Zarzecze;   

Nr Konta bankowego: 56 9106 0008 2002 0015 8512 0001

© 2020 by Fundacja Wzrastanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.