Z ł o t a   i   S r e b r n a   
L i s t a   D a r c z y ń c ó w   
F u n d a c j i

                                                 TOP 5
Złoci Darczyńcy:
1.

2. 

3. 

4. 

5. 

Srebrni Darczyńcy:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Kontakt

Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”
w Przeworsku, ul. Kasztanowa 1, 37-200 Przeworsk


tel./fax. (16) 642-44-48

email: fundacja@wzrastanie.com.pl

NIP: 795-15-61-960
REGON: 650038953
KRS: 0000065901

Bank Spółdzielczy w Przeworsku; Oddział Zarzecze;   

Nr Konta bankowego: 56 9106 0008 2002 0015 8512 0001

© 2020 by Fundacja Wzrastanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.