N a s z e   P l a c ó w k i

Łącznie 13 placówek
Zatrudnionych 129 osób na umowę o pracę oraz 78 na umowę zlecenie.
Fundacja otacza opieką ok. 400 podopiecznych.


Placówki Fundacji:

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Łopuszce Małej, które odpowiada za obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną prowadzonych Domów Dla Dzieci:

 

Dyrektor: Monika Florek

Zastępca Dyrektora: Dominika Kolano

 

 • Dom dla Dzieci w Dynowie

  koordynator: Michał Horbaczek

   

 • Dom dla Dzieci w Łopuszce Małej

  koordynator: Jadwiga Horodecka

   

 • Dom dla Dzieci w Rakszawie

  koordynator: Iwona Bachta

   

 • Dom dla Dzieci w Przeworsku

  koordynator: Wacław Krupa

   

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Przeworsku

Dyrektor: Emilia Pelc

 

 

Dom Formacyjno – Szkoleniowy w Lipniku

 

Dyrektor: ks. Wiesław Szczygieł
 

 

Świetlice i Klub dla dzieci i młodzieży w Rzeszowie:

 • Świetlica przy ul. Podwisłocze 6

  kierownik: Agnieszka Kłusek

   

 • Świetlica przy ul. Hoffmanowej 23

  kierownik: Marzena Bieniasz

   

 • Klub Młodzieżowy przy ul. Hoffmanowej 23

  kierownik: Martyna Tomaszewska


   

 

Przystań Matki Bożej w Jarosławiu:

 

 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

 

Dyrektor; Janusz Gałas

 

 • Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy KOLGMED

 

                oraz Hospicjum „Dom Ulgi w Cierpieniu”

 

Dyrektor: Justyna Balicka

 

 

Dom Miłosierdzia "Belweder"  w Przeworsku

 

Koordynator: Andrzej Dyrda

 

Kontakt

Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”
w Przeworsku, ul. Kasztanowa 1, 37-200 Przeworsk


tel./fax. (16) 642-44-48

email: fundacja@wzrastanie.com.pl

NIP: 795-15-61-960
REGON: 650038953
KRS: 0000065901

Bank Spółdzielczy w Przeworsku; Oddział Zarzecze;   

Nr Konta bankowego: 56 9106 0008 2002 0015 8512 0001

© 2020 by Fundacja Wzrastanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.