D O M
FORMACYJNO - SZKOLENIOWY
w  L I P N I K U

Od paru lat dawny dwór w Lipniku służy jako ośrodek kolonijno - szkoleniowy dla dzieci, młodzieży, wychowawców oraz rodziców. Obecnie pragniemy by Dom ten pod patronatem św. Jana Pawła II służył osobom, grupom i wspólnotom przede wszystkim na formację duchową, kulturową i patriotyczną. Przyjmujemy dziedzictwo św. Jana Pawła II jako wielki dar od Boga, ale nade wszystko jako wyzwanie do współpracy Bożą łaską w naszym życiu, prawdziwie chrześcijańskim.


Ośrodek zapewnia bardzo dobre warunki do wakacyjnego wypoczynku oraz odbycia rekolekcji. Ośrodek na jednym turnusie może przyjąć 50 osób. Położony w parku o pow. 3,74 ha, na terenie którego znajduje się staw. W parku  otaczającym ośrodek są dwa boiska sportowe (do piłki nożnej i siatkówki), a także miejsce na ognisko. Wokół rozciągają się lasy.  

Obecnie w Ośrodku realizowany jest projekt "Azymut na aktywność” polegający na usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych w mieszkaniach treningowych.


Centralnym miejscem w Domu św. Jana Pawła II jest kaplica pw. Matki Bożej Niepokalanej - Matki Życia.

Kontakt

Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”
w Przeworsku, ul. Kasztanowa 1, 37-200 Przeworsk


tel./fax. (16) 642-44-48

email: fundacja@wzrastanie.com.pl

NIP: 795-15-61-960
REGON: 650038953
KRS: 0000065901

Bank Spółdzielczy w Przeworsku; Oddział Zarzecze;   

Nr Konta bankowego: 56 9106 0008 2002 0015 8512 0001

© 2020 by Fundacja Wzrastanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.