Działamy od 2000 roku, obejmując rehabilitacją społeczną i zawodową 50 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu przeworskiego i łańcuckiego. W naszej placówce stwarzamy uczestnikom warunki rozwoju, doskonalenia się, a nawet zdobycia zawodu i podjęcia pracy.

Eliminujemy, zmniejszamy, kompensujemy bariery środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, aby każdy uczestnik mógł brać udział w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym i sportowym, by każdy miał prawo do wypoczynku i rehabilitacji.

 

Do zadań warsztatów należy:

– ogólne usprawnianie,
– rozwijanie umiejętności,
– przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
– rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
– rozwijanie umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy

 

Terapia zajęciowa przeplatana jest rehabilitacją leczniczą, a proces rehabilitacji wspomaga fizjoterapeuta.

Uczestnicy Warsztatów biorą udział w różnych formach rehabilitacji, edukacji, wypoczynku i integracji. Wycieczki, rajdy rowerowe, obozy, także o charakterze artystycznym są wspaniałą ku temu okazją.

W ramach arterapii w naszej placówce działa zespół teatralny ”My, z Kasztanowej” i prowadzone są zajęcia  muzykoterapii.

Osoby niepełnosprawne pod okiem instruktorów terapii zajęciowej pracują w następujących pracowniach: tkackiej, rękodzieła sztuki religijnej, gospodarstwa domowego, plastycznej, malarstwa, zagospodarowania terenów zielonych, stolarstwa, ceramiki i krawiectwa.

Warsztaty realizują liczne projekty, które pozwalają na pozyskanie dodatkowych środków na poszerzenie i uatrakcyjnienie zajęć, wyjazdy do kina, teatru, plenery, wycieczki, obozy ,turnusy rehabilitacyjne i inne ciekawe sposoby rehabilitacji i terapii.

Kontakt

Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”
w Przeworsku, ul. Kasztanowa 1, 37-200 Przeworsk


tel./fax. (16) 642-44-48

email: fundacja@wzrastanie.com.pl

NIP: 795-15-61-960
REGON: 650038953
KRS: 0000065901

Bank Spółdzielczy w Przeworsku; Oddział Zarzecze;   

Nr Konta bankowego: 56 9106 0008 2002 0015 8512 0001

© 2020 by Fundacja Wzrastanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.